OM VESTERHAVSKIRKEN

Vores historie
Vesterhavskirken er en evangelisk luthersk frimenighed, der blev stiftet i 2010 (tidligere kaldt LM-Esbjerg Frimenighed 2010-18). Kirken blev startet af en mindre gruppe mennesker, der var aktive i Luthersk Missions Esbjerg og som havde et stort ønske om at afholde gudstjenester i missionshuset. Dels for ikke at komme i flere forskellige menigheder (missionshus i hverdagen og folkekirken om søndagen), men også pga. folkekirkens bevægelse væk fra en sand klassisk kristendomsforståelse.

Vesterhavskirken er gennem årene vokset fra et mindre fællesskab til, at der normalt samles mellem 60-80 mennesker til gudstjenesterne. Vi afholder ca. 30 gudstjenester om året.

Vesterhavskirken er en evangelisk luthersk kirke, der bygger sit arbejde på en fast overbevisning om at Bibelen er Guds urokkelige ord til alle mennesker, til alle tider og alle steder. Da vi er en frimenighed, har vi også samme bekendelsesgrundlag som folkekirken.

Vesterhavskirken har ansat en præst - fra 1. september 2022 er det  Kasper Beck Drejer, Men ellers er store dele af arbejdet baseret på frivillige.

En del af Luthersk Mission
Luthersk Mission (LM) er en landsdækkende kristen missionsforening, der både arbejder i Danmark og udlandet.

Vesterhavskirken er en del af det lokale LM-arbejde i Esbjerg. Kirken afholder gudstjenesterne i samme missionshus, hvor det meste af det øvrige LM-arbejde foregår.

I Esbjerg drives der også en kaffebar (værested), lokalradio og boghandel ud fra LM. Stedet hedder Arken og ligger i midtbyen.

LM Esbjerg
Vesterhavskirken er en del af de mange arbejdsgrene, der udgår fra LM-Esbjerg.

Udover gudstjenester i Vesterhavskirken, tæller LM-Esbjergs aktiviteter blandt andet: børneklub, juniorklub, teenklub, ungdomsarbejde, LM kredsen, bibelkreds og arbejde blandt nydanskere (kulturmødet).

Mange af Vesterhavskirkens medlemmer er derfor også aktive i det lokale LM-arbejde.

Gudstjenesten
Alle er velkomne til gudstjenesterne i Vesterhavskirken.

Vi tror at gudstjenesten er et sted hvor Gud møder os med sit Ord og sin frelse, hvor vi møder hinanden som ligeværdige og frie, et sted som vi ønsker skal være åbent, så flere får mulighed for at møde Gud.

Til gudstjenesterne samles vi til prædiken, lovsang, nadver og vidnesbyrd, og ønsker at udruste og udfordre hinanden til et discipelliv med Jesus.

Nogle af gudstjenestens elementer vil ligne det, som du måske kender fra en gudstjeneste i folkekirken, mens andet måske kan synes anderledes i form og udtryk. Vi spiller rytmisk musik, og synger både gamle salmer og nye lovsange.

Gudstjenesterne begynder som regel kl. 10.00, og varer ca. halvanden time. Efter gudstjenesten er der en kop kaffe, og nogle gange har vi også fælles frokost. 

Der er altid et børneindslag eller børnekirke ved vores gudstjenester.

Vi håber på at se dig – uanset din alder, om du er medlem, eller om du tror på Gud!


Der er flere oplysninger på Vesterhavskirkens hjemmeside på,  hvor der også findes yderligt om kirkelige handlinger - dåb, konfirmation, vielse og begravelse