Carl Olof Rosenius

Den svenske lægprædikant Carl Olof Rosenius fik stor betydning for dansk kirkeliv og især for dannelsen Luthersk Missionsforening i 1868. Og Rosenius' særlige evne til at forkynde det kristne evangelium, så vi opgiver vores egen kristendom og i stedet begynder at stole på Jesus Kristus, har i generationer været til stor hjælp for mange.

Familien
Carl Oluf Rosenius eller Calle, som han kaldtes blandt sine venner, blev født 3. februar 1816 i Västerbotten i Sverige. Hans far hed Anders Rosenius og var præst. Hans mor var Sarah Margaret Norenius og var datter af præsten Olof Norenius. Carl Olof var den tredje af syv børn.

Den 2. august 1843 giftede Carl Olof sig med Agatha Ulrika Lindberg. Deres hjem syntes at være et åbent hjem, hvor man altid følte sig velkommen. Carl Olof og Agatha fik sammen syv børn. Det siges, at et af børnene (Elisabeth) nu og da satte sig ved klaveret for at spille nogle klassiske stykker for gæster.

Efteråret 1849 døde Johannes 3 år gammel, efter nogle dages sygdom. "Han gik fra os til den store børneskare hos den far, som er over alle fædre," skriver han i et brev. Året efter mistede han endnu et barn, Maria Lydia 1 år gammel af skarlagensfeber. Det tab var vældig stort for Rosenius. Til en ven skriver han: "Mit hus er et sørgehus, sygdom og død har atter gæstet os. Jeg skal i dag gi' tilbage til jorden støvet af vort mest elskede barn, vor lille Maria Lydia."

Carl Olof Rosenius liv blev ikke så langt. Rosenius var kun 52 år gammel. Han døde 24. februar 1968 og blev begravet ved Johns Kirke i Stockholm.

Åndeligt gennembrud
I juleferien 1830, kort tid før han fyldte 15 år, skete der noget. Han kom en dag ned til frokostbordet. På bordet lå der en bog af Pontoppidan "Troens spejl". Så siger han: Skal jeg spejle troen nu? Han slog op i bogen, læste lidt i den. "Et menneske kan vise stor flid i sit arbejde, være trofast i ord og gerninger. Han kan kende hele Bibelen og være enig i alt det, som står der, tappert erkende den sande lære, ja, besegle den med sit blod. Om tilstanden i menigheden fordrer det og Gud vil, kan han gøre mirakler i Jesu navn. Men alligevel kan han mangle Guds barns rette kendetegn, den retfærdiggørende og saliggørende tro og med alle sine dyder gå evig fortabt." Dette blev et stik i Rosenius' hjerte. Mens han læste dette forstod han, at han selv var fortabt og var fremmed for livet i Gud.

C O Rosenius

1816-1868

Hans liv og virke
Et påbegyndt teologisk studie ved Uppsala universitet blev ikke langvarigt. Sygdom, dårlig økonomi og indre anfægtelser satte en stopper for det. Han fandt ikke det han søgte i universitetets teologi.

En udpræget vækkelsesbevægelse blev skabt ved hans forkyndelse over hele Skandinavien.

Carl Olof Rosenius blev kaldt for "Nordens evangelist" og "Nordens sjælesørger."

Han skrev aldrig bøger. Det meste af hans skriftlige forkyndelse udkom gennem bladet "Pietisten", som han begyndte at udgive i 1842. Fra dette blad er teksterne så hentet til Husandagtsbogen og de andre bøger, som efterhånden er udkommet.

I 19. årgang af "Pietisten" begyndte Rosenius udlæggelsen af Romerbrevet. Han forberedte sig ved at læse de bedste engelske og tyske tolkninger igennem, og brugte i arbejdet dagligt fire fremmede sprog: græsk, latin, engelsk og tysk. Denne grundige romerbrevsfortolking som han arbejdede med i 7 år, blev regnet som kronen på værket af al hans forkyndelse og var færdig i 1866.

Efterhånden som Romerbrevets budskab begyndte at udkomme i "Pietisten", "eksploderede" antallet af læsere af bladet til 13.000 eksemplarer - på et tidspunkt da Sveriges største avis, "Aftonbladet", lå nok så konstant på 4.000 eksemplarer. Noget, som tydeligt understreger, at det ikke bare var teologer og andre forkyndere, men den almindelige mand og kvinde som her fandt "Vejen" og "livets vand".

Ud over de skandinaviske sprog, er den mest kendte Rosenius-litteratur oversat til engelsk, tysk, forskellige afrikanske sprog, hindi, tamilsk, telugu, spansk, russisk, kinesisk. I flere lande lægges Rosenius-litteraturen også ud på internettet.

Den norske provst Chr. S. Dick oversatte allerede i 1860/70-tallet Romerbrevets budskab, bogen "Fadervor", Husandagtsbogen, biografien som Rosenius’ nærmeste medarbejdere skrev efter hans død, og nogle af hans sange.

Personlighed
Bernhard Wadstrøm har beskrevet sit første møde med Carl Olof sådan: "I stedet for mager, barsk, dyster 'helgen" mødte jeg en venlig mand, noget stout, med vakkert, fyldigt ansigt, krøllet hår, afslappet og alligevel med værdig holdning, blinkende øjne, hvis blik ransagende gik til hjertet, men ikke kun for at fordømme, men for det meste for at hjælpe."

Her møder vi det billede, vi ser på de få billeder, der findes af Rosenius. Han var venlig, værdig og ligetil, og du kom hurtigt ind på åndelige emner i samtalen. På prædikestolen var han rolig og værdig. August Strindberg skriver om ham: »Rosenius lignede fred og strålede med himmelsk glæde."

Sjælesørgeren
Fra at Rosenius kom til Stockholm i 1840 til hans død i 1868, blev han overvældet af arbejde. Rosenius var i arbejde åndeligt de fleste dage. Hans virke bestod blandt andre af sjælesorg, brevskrivning, sygebesøg, prædikener og tidsskriftet "pietisten". Det siges, at han sommetider havde rigtig mange besøgende, der ønskede samtale og havde åndelige spørgsmål. Ganske vist stod hans modtagelsesstider på døren, men det blev ikke altid respekteret af dem, der havde brug for hjælp. Og Rosenius havde svært ved at afvise alle, der ønskede at snakke med ham. På spørgsmålet "Hvad ville Herren sige til det?" var hans svar: "Tænk hvis han skulle handle sådan mod mig!" Antallet af besøgende steg så meget, at Rosenius måtte leje et værelse i nærheden, så han kunne hellige sig skrivesarbejdet.

C O Rosenius

På prædikestolen

Det siges, at hans venner ofte måtte vente på ham, når de besøgte ham, fordi han sad i en sjælesørgerisk samtale.

"Ingen mand har i de senere slægtsled betydet så meget for Guds rige i Sverige som Rosenius. Og hans betydning for Norge er uoverskuelig", citat af Fr. Wisløff

"Norsk kristendom føler sig i en stor åndelig taknemmelighedsgæld til Sverige, for hvad vi har fået gennem Sveriges profet, Carl Olof Rosenius. Rosenius vil være kær, og betyde noget åndeligt her i Norge, så længe her overhovedet findes levende kristendom", citat af Olav Valen-Sendstad

Sange af C. O. Rosenius
- SOS 069 Hvor jeg går i skove, bjerge, dale
- SOS 176 Nu evigt vel
- SOS 331 Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
- SOS 351 Alt, hvad med Adam i faldet vi tabte
- SOS 356 En ven frem for andre
- SOS 437 Du kan ikke tro
- SOS 469 Min sjæl nu Herren tak må sige
- SOS 472 Nu lov og pris
- SOS 489 Ængstede hjerte, op af din smert!
- SOS 506 Med Gud og hans venskab
- SOS 511 På nåden i Guds hjerte
- SOS 528 Guds barn jeg er
- SOS 548 Vov kun dig dristelig
- SOS 668 For hedningerne skare
- ÅSS 338 Skønt vor verdens tid engang forgår