Styrelsen, LM Esbjerg

Luthersk Mission er jfr. dets vedtægter opdelt i kredse og frimenigheder, der samles i afdelinger, afgrænset efter landsdele. Afdelingerne repræsenteres ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en landsstyrelse.
Kredsstyrelsen har det overordnede ansvar for at lede arbejdet i kredsen. Det betyder, at kredsstyrelsen har det åndelige ansvar for alle arbejdsgrene i kredsen, for mødeplanlagningen såvel som for de økonomiske dispositioner og alle de praktiske forhold - under afdelingsstyrelsens tilsyn.
Dette gøres mere konkret i punkter som:
»at inspirere og støtte de forskellige arbejdsgrene
»at opmuntre medarbejdere til at deltage i kurser
»at bevillige økonomisk støtte til en "tom" kasse eller nystartet arbejdsgren
»at have et vågent øje over nådegaverne blandt kredsmedlemmerne
»at lave program
»at arrangere diverse lejre og ture
»at den enkelte i kredsen trives
»at tage sig af nye, som kommer til byen, samt vare opmærksom på, at de, der flytter fra byen, kommer ind i en ny menighed

Styrelsen, LM-Esbjerg
Jens Peter Schmidt (formand), Videkærvej 35, 6740 Bramming, 23 42 73 26, mailto:71jpss@gmail.com
Vagn Juhl Jensen (næstformand), Paghs Alle 5, 6705 Esbjerg Ø,  22 39 16 04
Anne Mette Nicolajsen (sekretær), Sønderdalen 7, 6700 Esbjerg, 29 92 36 98
Hanne Poulsen
Linda Beck, Venusvænget 64, 6710 Esbjerg V, 22 46 37 64

Kasserer, LM-Esbjerg
Hanne Petersen, Højagervej 43, 6710 Esbjerg V, 75 15 76 21