Cambodja

Sunshine Center i Phnom Penh er et dagtilbud til gadebørn.

Her kommer cirka 100 børn hver dag. De har mulighed for at lege og at lære forskellige kreative ting, som de kan bruge til at tjene nogle penge. Børnene er på Sunshine Center enten formiddag eller eftermiddag, og resten af dagen går de i skole.

På Sunshine Center får børnene også bibelundervisning.

LM hjælper med et mindre økonomisk bidrag og med volontører til engelsk-undervisning

Mission i Cambodja

I 2003 begyndte Luthersk Missionsforening missions-arbejde i Cambodja. Det skete i et samarbejde med en kristen hjælpeorganisationer, paraplyorganisationen CCFC (Christian Care for Cambodia).

Phonm Penh Bible School
Bibelskolen i Phnom Penh har knap 100 studerende. De kan følge et grundigt kursusforløb, hvor de på tre år kan opnå en diploma i teologi og en bachelorgrad ved yderligere et års studie.

Studenterne får efter endt studie ofte lederopgaver i de menigheder, de kommer fra over det meste af Cambodja. De kommer til at præge de meget unge, spirende menigheder. Bibelskolens betydning kan derfor ikke undervurderes.

Fra LM's side prioriterer vi at have undervisningskræfter ved bibelskolen. Din støtte går til at give morgendagens menighedsledere en bibelsk funderet undervisning.

Oplæring til menigheder i provinsen
I områderne nord for Siem Reap er der kun få menigheder og de kristne har en temmelig beskeden bibelkundskab. LM vil fra 2010 sende missionærparret, Annelise og Axel Rye Clausen til området og satse på at give kristendoms-oplæring i menighederne. Blandt andet vil Luthers lille Katekismus blive brugt.

Der vil også blive arbejdet med at hjælpe nogle menigheder til at etablere kollegier til gavn for gymnasieelever

Projekt Future - iværksætteruddannelse
Gennem Projekt Future yder LM en slags iværksætter-uddannelse til unge på 16-20 år fra provinsen, som har meget ringe skolemæssig baggrund. LM's udgifter er begrænsede, da projektet støttes af Danida-midler.

Projektet giver 20 unge ad gangen en basis for at blive motorcykel-mekanikere eller turistguider med motorcykel-taxa. Uddannelsen er på 6-8 mdr. og sker i en kristen ramme.

Det er et rigtigt godt projekt, og du kan med din støtte være med til at sikre lønnen, til den kristne khmerer, som brænder for, at de unge både skal dygtiggøres men også møde Jesus.

Fakta om Cambodja:
Hovedstad er Phnom Penh

Areal           181.000 km2 (4,5 gange DK)

Klima          Tropisk
Befolkning 14 mil.
Sprog            Khmer (officielt)
Religion       Buddhister: 95%
Styreform   Konstitutionelt monarki
Valuta          Riel (khr) (4.000 USD per khr)