ANDAGT

Korset - blodet - nåden

Tre ord betyder alt for en kristen. De er den akse, som hele kristenlivet drejer sig om. De er det centrum, som et Guds barn vender tilbage til igen og igen. De er kraftkilden, som aldrig tømmes. Korset - blodet - nåden.

Korset

Korset betyder, at du har en forsonet Gud. Uden korset var du prisgivet Guds vrede, og den er det mest forfærdelige af alt. Det ser du på Golgata. Guds vrede betyder en lukket himmel, et evigt mørke og fortvivlelsens råb: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? I helvede er Gud tavs.
Det er synden, som er ophav til vreden. Vi fatter ikke syndens alvor og følger, før vi oplyses gennem Guds ord og Helligånden. Når du ser dig selv i sandhedens klare og gennemtrængende lys, forfærdes du. Intet er så forfærdeligt som en anklaget og dømt samvittighed. Da bliver ét spørgsmål brændende: Hvordan skal jeg få hjælp?

Egne forsøg på grundlæggende at ændre tingenes tilstand er umulige. Vel kan der pyntes på det ydre. Det udrydder ikke syndens gift i hjerteroden.
Kun et eneste sted kan du få hjælp. Det er ved korsets fod hos Jesus. Der søger du til gengæld heller ikke forgæves. Korset er sejrens og frelsens tegn.
Korset sejrede over Guds vrede. Vreden fortærede Jesus. Da den gjorde det, ophørte den. Det betyder ikke, at Gud ikke er vredens Gud. Det er han i al evighed, men der er et sted, hvor hans vrede ikke er. Det er ved Jesu kors. Al Guds vredes kraft var der langfredag. Nu er den der aldrig mere.
Hvorfor er vreden forsvundet? Det er, fordi synden er borte. Jesus bar vore synder op på korsets træ; men han bar dem ikke ned igen. Jesus hang på korsets træ som et fastnaglet gældsbevis. Det forunderlige er, at skyldbrevet forsvandt ved at blive slået fast. Gud udslettede det. Han tog det bort.
Er det da underligt, at korsets tegn er dit livs tegn? Du blev mærket med det for ansigt og bryst i dåben. Gennem hele livet brændes det ind i hjerte og sind, hver gang Jesus aftegnes som korsfæstet gennem ordets forkyndelse. Til sidst skal dette tegn lyse dig ind over evighedens grænse.
Korset betyder, at du har fundet fristedet, hvor der ikke er nogen synd. Der er noget andet. Det er Jesu blod.

Blodet

Blodet er uløseligt knyttet til livet. Har du modtaget Jesu blod, da har du taget imod Jesu liv. Dit eget liv gælder ikke mere. Alene Jesu liv betyder noget. Det største og mest afgørende i Jesu liv var de timer, han levede for dig på korset. Da sonede han synden. Han gik vejen helt til ende. Han lagde sig i Guds hånd som offerlammet.
Han lod udgyde sit dyre blod
og ville sit liv ej spare,
han led for mig til synde bod,
thi må jeg tryg nu fare,
han er mit hoved og høvedsmand,
udi hans død min synd forsvandt,
der er jeg salig vorden.

Blodet er livet. Derfor er der liv i et blik på det blødende lam. Jesu Kristi, Guds søns, blod renser os for al synd. Tænk, at du kan blive renset for synd.
Der er ikke noget, som det er bedre at blive renset for. Det tæller ikke så lidt at blive renset for falske beskyldninger og anklager. Alligevel er det intet i sammenligning med at blive renset fra arvesyndens dødbringende gift. Den har gennemtrængt sjælens inderste og efterladt mig død i overtrædelse og synd. Og dens frugter er utallige. Men en dråbe af forsoningsblodet er nok. Den gør min sjæl hvid som nyfalden sne.

Nåden

At vaskes ren i blodet betyder mere end ord kan udtrykke. Alligevel er det ikke nok for Gud. Hans kærlighed til dig kender ingen grænse. Derfor svøber han dig i nåde. Nåden er som en klædning. Den dækker dig fra top til tå. Den gør dig yndig i Guds øjne. Det fylder Guds hjerte med glæde og velbehag at se på et barn, der er klædt i nåde. Nåden er så stor, at den strømmer over. Det indebærer, at dér hvor nåden er, er der ikke plads til noget andet end nåde. Du er dækket, gennemtrængt og fyldt af nåde. Derfor er du lige så dyrebar for Gud, som nåden er.
Der var engang, du kom tomhændet til Gud. Du havde intet at bringe andet end synd og gode gerninger, som var besmittet af synden. Gud tog imod dig. Så gav han dig den bedste klædning. Du fik sko og ring. Nu kommer du ikke tomhændet mere. Du kommer med alt det, som Gud har skænket dig. Du kommer med nåden.
Når Gud ser dig, må han sige: Der kommer mit nådebarn. Du glæder Guds hjerte. Klædt i nådedragten minder du bestandigt Gud om Jesus. Intet kan gøre dig så glad som at tænke på Jesus. Gud har det på samme måde. Den sande lykke er at være et med Gud i hans glæde over Sønnen. Den glæde kan ingen tage hverken fra dig eller Gud. Den er evig.
Korset - blodet - nåden. Her har du fundet livet. Her skal du bygge. Her skal du bo. Her skal du leve. Her skal du dø. Når du synger om korset, blodet og nåden, synger du Lammets sang. Den begynder hernede. Den fortsætter i evighed.

v/ H. E. Nissen