Luthersk Mission Danmark

Luthersk Mission

Luthersk Mission, Danmark blev stiftet på Bornholm i 1868 til evangeliets fremme. Målet med LM's arbejde er at formidle evangeliet til mennesker, så de kommer til tro på Jesus og får evigt liv - såvel gennem hjemme- som ydremission.

Luthersk Missions Børn & Unge (LMBU)

Luthersk Missions Børn & Unge (LMBU) er en kristen børne- og ungdomsorganisation, der anser Bibelen for at være Guds Ord, fuldt troværdig og eneste rettesnor for kristen tro, lære og liv.
LMBU har klubber og lokalforeninger i hele landet. Både på landsplan, regionalt og lokalt er arbejdet organiseret i 3 arbejdsgrene, der retter sig mod hver sin aldersgruppe:

  • Kids er for børn
  • Between er for juniorer og teenagere
  • LMU er for unge mennesker

Til at støtte og opmuntre det lokale arbejde i klubberne og lokalforeningerne har LMBU ansat en række konsulenter, der hver især koncentrerer sig om enten Kids, Between eller LMU på regionalt plan.

VESTJYLLLAND afdeling

Luthersk Missions afdeling i Vestjylland er en del af Dansk Luthersk Mission og er den overordnede organisation for 17 kredse. Afdelingen samler og koordinerer de forskellige arbejdsgrene og er overordnet ledelse for kredsene.

Budskabet

Budskabet er et kristent tidsskrift for bibellæsning, trosliv og mission, hvori der behandles aktuelle temaer og grundlæggende trossandheder med det formål at hjælpe og vejlede kristne i vores tid. Budskabet udgives af Luthersk Mission og udkommer med 36 sider 6 gange om året.

Tro & Mission

Tro & Mission er LM's avis, der skriver om nyheder i LM i Danmark og i de lande, hvor LM har missionsarbejde. Avisen indeholder også opbyggelige artikler og andagter, ligesom der er mulighed for at komme med læserindlæg.

Norea medie mission

Norea Radio Danmark, NRD blev stiftet af en gruppe unge pionerer indenfor Luthersk Mission i 1970, som havde fået syn for de store muligheder for at sprede evangeliet via radioen. NRD hører under Luthersk Mission, men har egen bestyrelse og økonomi og får støtte fra flere missions- og kirkelige kredse

Logosmedia

LogosMedia er tilknyttet Luthersk Mission og bliver drevet af Forlagsgruppen Lohse. Formålet er at vække og nære troens liv og fællesskab med Jesus Kristus. På LogosMedia udgiver vi primært opbyggelig litteratur. Desuden kommer der enkelte biografier, debatbøger og bøger om mission og andre emner.