Vestjyllands afdeling

Luthersk Mission er jfr. dets vedtægter opdelt i kredse og frimenigheder, der samles i afdelinger, afgrænset efter landsdele. Afdelingerne repræsenteres ved generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en landsstyrelse.

LM-Esbjerg hører organisatorisk under Luthersk Mission Vestjylland. Ud over kredsenes fælles virksomhed på afdelingsplan er det afdelingsstyrelsens ansvar at drage omsorg for lokalarbejde på pladser, hvor der (endnu) ikke er etableret kredse.
Afdelingsstyrelsens opgaver og ansvarsområder er
  • at drage omsorg og øve tilsyn med ordets forkyndelse gennem kaldelse af nye prædikanter, oplære og inspirere gennem kurser og samtaler, samt støtte og vejlede prædikanter i deres tjeneste.
  • at øve åndeligt tilsyn, støtte og hjælpe kredsene i åndelige og læremæssige spørgsmål, samt medvirke til at aktiviteterne er i overensstemmelse med Luthersk Missions åndelige arv.
  • at drage omsorg, opmuntre og inspirere styrelser / udvalg og deres funktioner.

LM-Vestjylland har egen hjemmeside, hvorigennem man også vil hjælpe de mange frivillige medarbejdere i afdelingen med alle relevante oplysninger og idéer.

www.lm-vestjylland.dk
LM Esbjergs repræsentanter i afdelingen

Birger Kjeldsen
Thulevej 59
6715 Esbjerg N
tlf. 28 35 91 63


Henrik Kristensen
Merkurvænget 39
6710 Esbjerg V
tlf. 30 93 91 15