Lina sandell

Få har vel berørt de dybeste strenge i vort indre, som Lina Sandell-Berg. Derfor har hun netop gennem Luthersk Missions historie og til i dag haft en uendelig stor plads. Sangskatten betragtes som en umistelig arv, og den har været til hjælp og trøst for mange gennem tiden.

Lina Vilhelmina Sandell blev født 3. oktober 1832 i Fröderyd i Småland. Hendes far var præst Jonas Sandell. Lina's navn var Carolina, men navnet brugte hun kun i barndommen. I de tidlige år vidste hendes far, at Lina var udstyret med en stor evne til at skrive digte. Lina voksede op med sygdom og var ofte sengeliggende. Dette udnyttede hun til at skrive små digte. 13 år gammel havde hun en notesbog, hvori hun havde samlet tredive digte. På omslaget havde hun skrevet: "Barndomsforsøg af Carolina Sandell 1845".

Lina Sandell

1832-1903

I 1853 udgav Lina sin første digtsamling. Da var hun 21 år. Digtsamlingen blev kaldt "Spiritual Spring Flowers" og indeholdt 34 digte. De fleste af dem skrev hun, da hun var fra 15 til 21 år. Trods det faktum, at Lina ofte var syg i hele hendes liv, fandt hun en stor tillid til Gud, og det kan ses i hendes digte. Men selvfølgelig kan man også ane, at hun til tider længtes "hjem". Hun skriver i digtet "hjemve":

Jeg længes hjem fra disse mange kampe
mod synd og verden - og hjem til evig fred!
Der skal jeg uden synd og sorg omsider
ud i Guds himmel med Guds engle bo.

I slutningen af 1857 kom lektor P. M. Elmblad op til Bernhard Wadstrøm for at aflevere nogle sange til bladet "budbæreren", som udkom månedligt. Budbæreren havde Bernhard Wadstrøm begyndt sammen med Hans Jacob Lundborg. Ideen var, at bladet skulle være et organ for Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Sangene, som Elmblad afleverede, var fra "en smålandsk præstedatter". Da Wadstrøm ønskede at kende hendes navn, sagde Elmblad, at hendes navn var Lina Sandell, men hun ønskede bestemt at forblive anonym. Wadstrøm syntes, der skulle stå noget under sangene, så han foreslog at skrive initialerne LS. Sådan opstod hendes velkendte signatur. Lina fortsatte med at sende sange til Wadstrøm, og sangene blev med glæde bragt i budbæreren.

Den 20. juni 1861 modtog hun et kald fra Evangeliska Fosterlansstiftelsen. De ønskede, at Lina skulle hjælpe med oversættelsesarbejde, forfattervirksomhed m.m. Hvad man ønskede var bl.a., at hun ville skrive åndelige sange, børnelitteratur og biografier af kendte kristne personligheder.

Lina sandell

Lina Sandell stuen i Fröderyd

Flere af de sange, som Lina skrev, lavede Oscar Anhfelt musik til. Blandt dem er:

  • Kun én dag
  • Er det sandt, at Jesus er min bror

Andre berømte sange af Lina skal nævnes:

  • Ingen er så tryg i fare
  • Jesus for verden
  • Jesus kær, vær du mig nær
  • Bred dine nådes vinger
  •  Jeg kan ikke tælle dem alle
Lina Sandell havde meget med Rosenius at gøre. Det var ikke så sjældent, at hun besøgte deres hjem. Lina værdsatte Rosenius som prædikant og lyttede ofte til ham, når han delte Guds ord. Hun siger også, at hun altid havde Bibelen og Pietisten i sin rejsebagage.

Lina Sandell døde den 27. juli 1903. Hendes sidste hørbare ord var: "Nu al sorg jeg kaster" - og efter nogle bønnesuk og endelig: "Gud".

Den 31. juli blev Lina begravet i Solna kirkegård i Stockholm. Pastor Bernhard Wadstrøm forrettede begravelsen. Ved graven blev der sunget Linas elskede sang: "Ingen er så tryg i fare"

Udvalgte sange af Lina SandelL

- SOS 003 - Bryd ud, min sjæl
- SOS 010 - O, lad Jesus-sangen klinge
- SOS 031 - Jeg kan ikke tælle dem alle
- SOS 051 - Alle dage han mig leder
- SOS 052 - Alle Herrens veje er kun
- SOS 062 - Du ømme faderhjerte
- SOS 068 - Hele vejen vil han lede
- SOS 073 - Ingen er så tryg i fare
- SOS 076 - Jeg ved ikke, hvad der skal møde
- SOS 079 - Kun en dag, et øjeblik ad gangen
- SOS 083 - O Jesus, åbne du mit øje
- SOS 087 - Som Guds Israel i fordums dage
- SOS 114 - Jesus for verden
- SOS 122 - O Jesus, dit navn er en fæstning
- SOS 123 - O Jesus, dit navn er i nøden
- SOS 124 - Samme Jesus
- SOS 168 - Julen nu atter er inde
- SOS 247 - Om han kom nu i dag
- SOS 282 - Bjerge må vige
- SOS 298 - Tak for dit nådeord
- SOS 310 - Du byder mig, o Jesus, til dit bord
- SOS 325 - Hvordan de skifter, mine år på jorden
- SOS 329 - Jeg er en gæst og fremmed
- SOS 338 - Jerusalem, Jerusalem
- SOS 349 - Vent dog kun
- SOS 359 - For intet, for intet
- SOS 360 - Forløsningen er vundet
- SOS 373 - Lov, pris og tak
- SOS 380 - Se ej på mig
- SOS 398 - Hvad er vort liv
- SOS 399 - Hvad siger de timer
- SOS 406 - Nok nåden dig er
- SOS 410 - Se, tiden er kort
- SOS 418 - Har du mod at følge Jesus
- SOS 420 - Hvem banker så sagte
- SOS 421 - Hvor er du
- SOS 422 - Hvor går du, hvor går du
- SOS 425 - Jeg har et vigtigt spørgsmål
- SOS 440 - Du sjæl, som så bange
- SOS 442 - Er det sandt, at Jesus er min broder
- SOS 450 - Herre, om du med din hjælp
- SOS 457 - Jeg flakkede længe
- SOS 463 - Jesus, lad din bange due
- SOS 464 - Jesus, tag mit arme hjerte
- SOS 473 - Når mit hjerte ængster sig
- SOS 474 - O, hvad er vel al jordisk glæde
- SOS 477 - O, søg ej hjælp hos andre
- SOS 497 - I frelsernavnet Jesus
- SOS 516 - Vær priset, min trofaste Herre
- SOS 522 - Dit ord, o Jesus, skal bestå
- SOS 534 - Jeg ved en kilde
- SOS 549 - Bliv i Jesus, vil du bære frugt
- SOS 558 - Fremad i Jesu navn
- SOS 560 - Gud har bestemt enhver, som tror
- SOS 571 - Jeg er ej mer min egen
- SOS 582 - Skulle jeg en kristen være
- SOS 586 - Vælg du for mig
- SOS 602 - Herre, gør mig stille
- SOS 603 - Herre, ifør mig din kraft
- SOS 605 - Jesus kær, vær mig nær
- SOS 617 - O Jesus, værn du om min sjæl
- SOS 640 - Den plads er dog bedst

Udvalgte sange af Lina SandelL

- SOS 644 - Er det ringe kår at tjene
- SOS 645 - Gør det lidet, du kan
- SOS 653 - Jesus, hjælp mig vandre
- SOS 655 - Lev for Jesus
- SOS 659 - O, Herre, led du mine trin
- SOS 660 - Til tjeneste for Kristi skyld
- SOS 676 - Lad komme dit rige
- SOS 688 - Tænk på dit ejendomsfolk
- SOS 692 - Giv os nu en nådestund
- SOS 697 - Herre, samle nu os alle
- SOS 699 - Kom nu alle
- SOS 701 - O Herre Jesus, nær du være
- SOS 721 - At begynde med dig
- SOS 724 - Giv mig i dag, o Herre kær
- SOS 733 - Nåden er hver en morgen ny
- SOS 737 - Bred dine nådes-vinger
- SOS 745 - I den stille aftenstund
- SOS 762 - Du føder og du klæder
- ÅSS 050 - Lader os sjunge
- ÅSS 059 - O, du ærens konge
- ÅSS 116 - O, Jesus, i dit dyre navn
- ÅSS 168 - Hvad mener du om Kristus
- ÅSS 174 - Just som du er
- ÅSS 181 - Lever du
- ÅSS 188 - O, sjæl, du som bange
- ÅSS 191 - Se, åben står Guds faderfavn
- ÅSS 199 - Vågn op
- ÅSS 206 - Er det sandt, o Jesus, er du blevet
- ÅSS 302 - Nærmere, o Jesus Krist, til dig
- ÅSS 306 - O, hyrde god
- ÅSS 316 - Vær du mig nær
- ÅSS 326 - Hvorfor skal klage dog råde
- ÅSS 331 - Jesus, du min sikre borg
- ÅSS 353 - Er det øde og mørkt og koldt
- ÅSS 356 - Har jeg dig, o Jesus, blot
- ÅSS 371 - Nu bort med alt, som ængster
- ÅSS 381 - Så mørk er ej nat
- ÅSS 382 - Ved Jesu hjerte trygt det er
- ÅSS 401 - O, Jesus kær
- ÅSS 421 - Nu lader jeg sorgen fare
- ÅSS 453 - Hvorfor spørger du så ofter
- ÅSS 462 - Min sjæls bekymring være kun
- ÅSS 489 - Du, som på ploven har lagt hånden
- ÅSS 491 - Er det ringe kald at tjene?
- ÅSS 513 - Til virksomhed for Kristi skyld
- ÅSS 537 - O, tænk i nåde, Herre kær
- ÅSS 542 - Tusind, tusind sjæle sukker
- ÅSS 551 - Kan du give dit hjerte for tidligt
- ÅSS 554 - Unge ven, gå ud i livet
- ÅSS 594 - Hvor lifligt efter dagens strid
- ÅSS 632 - Vi haste af sted
- ÅSS 635 - Herre, dit ansigt

Bearbejdede sange:
- SOS 039 - Pris ske dig, Herre og Konge
- SOS 108 - Jeg ved et navn
- SOS 275 - O, måtte snart dog ilden brænde (ny titel)
- SOS 292 - Hvad er den kraft
- SOS 324 - Hos Gud er evig glæde
- SOS 456 - Jeg behøver dig, o, Jesus
- SOS 590 - En stille stund hos Jesus
- SOS 682 - O tænk, når engang samles skal