Tanzania

Soma Biblia
Siden 1987 har LM været engageret i at sprede kristen litteratur, og i 1992 fik vi registreret eget forlag i Tanzania: Soma Biblia.

Soma Biblia betyder "Læs Bibelen". Forlaget udgiver bøger, bibellæseplaner og børnebladet "Twende" og står for salg og distribution af bibler og kristen litteratur til store dele af Tanzania. Det sker både via bogbutikker i større byer og via mobile bogsælgere, der kører rundt i bil eller på cykel.

Mission i Tanzania

Luthersk Mission har i rigtig mange år haft missionærer i Tanzania - siden 1911. LM arbejder sammen med Den evangelisk-lutherske Kirke i Tanzania, som har omkring 11 millioner medlemmer.

Vi ønsker at styrke det evangeliserende arbejde i kirken og vil støtte dem i at have syn for mission blandt de folkegrupper i Tanzania, der ikke har hørt evangeliet.

Omkring halvdelen af LM's missionærer i Tanzania arbejder med evangelisering og bibelskole-undervisning.

Visionen er, at LM’s missionærer skal fungere som centralt placerede undervisere, så de studerende selv kan videreformidle det, de har lært, når de kommer tilbage til deres egne landsbyer.

En tanzanier vil oftest være langt bedre til at forkynde for sine landsmænd end en missionær, som kommer fra en helt anden kulturel kontekst, så derfor lægges der vægt på, at de studerende bliver udrustet til at dele evangeliet - fra tanzanier til tanzanier.

Fakta om Tanzania:
Hovedstad er Dar es Salaam

Areal           945.000 km2 (22 gange DK)

Klima          Tropisk til tempereret
Befolkning 60 mil.
Sprog          Swahili (officielt), engelsk, arabisk,
                     stammesprog

Religion      Kristne 20%, muslimer 35%, opr. religioner 35%
Styreform   Republik
Valuta          Tz shilling (925 tzs per USD)

Mission blandt nomadestammer

LM støtter mission blandt nomadestammer i det sydvestlige Tanzania. Overordet består arbejdet af to grene: evangelisation og undervisning på Ilambilole bibelskole.

De stammer, vi arbejder blandt, er barabaig-, sukuma-, masaifolket samt flere mindre stammer.

På grund af udfordringer med at finde vand og græs til kvæget flytter mange masaier til de større byer for at finde arbejde. Mange af dem er analfabeter, og i storbyen Dar es Salaam samarbejder med den lutherske kirke om at tilbyde dem læseoplæring.

Et andet projekt, der sker i samarbejde med den lutherske kirke i Tanzania, er hjælp til de kristne masaier i Arusha-området til at leve som kristne i et samfund, der er domineret af gamle stamme-traditioner.