LM samarbejde

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en fri og selvstændig missionsorganisation på luthersk grund. Er LM's norske søsterorganisation. LM og NLM har et samarbejde på flere missionsfelter, hvor danske og norske missionærer arbejder side om side.

Ordet og Israel

Ordet og Israel er en kristen, dansk bevægelse, som driver dels et arbejde i Danmark og dels et arbejde i Israel. Ordet og Israels formål er at arbejde for, at den kristne menighed må få Bibelens syn på Israel, og at det jødiske folk må få Bibelens syn på Jesus Messias. Ordet og Israel blev stiftet i 1946. Stifterne var sognepræst Georg Bartholdy, kontorchef Eyvind Sivertsen og højskoleforstander Frits Larsen.

Dansk Bibel Institut (DBI)

Dansk Bibel Institut, DBI er et studiested i København, hvor studerende kan læse nogle fag i teologi og religion sideløbende med deres uddannelsesforløb på universitetet.

Kristeligt Forbund for Studerende (KFS)

Kristeligt Forbund for Studerende, KFS er en kristen studenterbevægelse, der arbejder blandt unge på gymnasier, handelsskoler og videregående uddannelsesinstutioner

Menighedsfakultetet (MF)

Menighedsfakultetet, MF er et studiested i Århus, hvor studerende kan læse nogle fag i teologi og religion sideløbende med deres uddannelsesforløb på universitetet.

Mission Aviation Fellowship (MAF)

MAF (Mission Aviation Fellowship) er en international evangelisk, og fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF's formål er at "give evangeliet vinger", således at så mange mennesker som muligt i den tredje verden kan få mulighed for at høre budskabet om Jesus Kristus som deres frelser. MAF har 135 fly stationeret i mere en 25 u-lande som hjælper lokale kirker, missions- selskaber og nødhjælpsorganisationer med billig flytransport af missionærer, læger og patienter.