Om international mission

Luthersk Mission (LM) driver et stort kirkeligt og socialt arbejde i udlandet. LM har aktiviteter i fire lande. Det drejer sig om:

Tanzania
Etiopien
Peru
Cambodja
Tyrkiske folkegrupper

Hovedvægten i LM's arbejde ligger på direkte udbredelse af det kristne budskab, men LM støtter for eksempel også sundhedsarbejdet i flere missionslande. I det hele taget er indsatsen meget bred:

Evangelisering
Undervisning
Menighedsarbejde
Sundhedsarbejde
Bogsalg

Allerede i 1891 sendte sønderjyske LM'ere den første missionær til tjeneste i udlandet. Det var Frederik Nielsen, som arbejdede i Kina og muligvis også Hong Kong. Endnu var LM som landsforening dog ikke moden til at virke som ydremissions-organisation. Det blev først en realitet i årene op til år 1900, hvor LM blev sendemenighed for en missionær i Japan, Jens M.T. Winther - som i øvrigt var stærkt inspireret af Frederik Nielsen.

Informationsmateriale
Luthersk Mission råder over videoer og billeder fra missionsarbejdet rundt om i verden. Noget af det er tilgængeligt på LM Danmarks hjemmeside. Andet er der mulighed for at låne. Klik for yderlig informationsmateriale

 

Peru
Luthersk Missionsforening sendte de første missionærer til Peru i 1988. Arbejdet sker i samarbejde med Norsk Misjonssamband, der sendte missionærer til Peru i 1978. Alle LM's missionærer i landet arbejder i den sydlige ende af landet - nogle i millionbyen Arequipa og nogle i den gamle inka-hovedstad Cuzco.

 

Cambodia
I 2003 begyndte Luthersk Mission missionsarbejde i Cambodja. Det skete i et samarbejde med en kristen hjælpeorganisationer, paraplyorganisationen CCFC (Christian Care for Cambodia).

Klik på plakaten og få et stort billede

 

Tyrkiske folkegrupper
Luthersk Mission har et kald til at bede for Tyrkiet og det tyrkiske folk. Tyrkiet ligger på grænsen mellem Europa og Mellemøsten. Der bor omkring 75 millioner mennesker i landet, men kun 3.000-4.000 tyrkere er protestantiske kristne. Det tyrkiske folk regnes blandt verdens mindst evangeliserede folkeslag. Islam er den fremherskende religion i Tyrkiet, idet op til eller over 96% af alle tyrkere kalder sig muslimer. Islam spiller således en stor rolle både religiøst, men også politisk og samfundsmæssigt. Dette betyder, at det kristne mindretal ofte oplever diskrimination fra forskellige side.

 

Etiopien
Luthersk Mission har i mange år haft missionærer i Etiopien. LM arbejder sammen med Etiopiens evangelisk-lutherske kirke, Mekane Yesus Kirken (EECMY), og det norske missionsselskab Norsk Luthersk Misjonssamband. De fleste missionærer arbejder i den sydvestlige del af landet.

 

Tanzania
Luthersk Mission har i rigtig mange år haft missionærer i Tanzania, hvor der i dag arbejdes sammen med to forskellige nationale kirker. Den ene er Den evangelisk-lutherske Kirke, som i dag har cirka 2,8 millioner medlemmer. Den anden er Brødrekirken i Tanzania. Det samarbejde foregår især i Vesttanzania