vedtægter, vejledninger m.m.

Vedtægter i Luthersk Mission

For kredsen LM Esbjerg gælder afdelingens vedtægter

Vedtægter, LM Danmark.pdf
Vedtægter LM Vestjylland.pdf
 

Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsens har udarbejdet en forretningsorden, der er en køreplan for styrelsens arbejde før, under og efter styrelsesmøderne. Vestjylland afdeling har udarbejdet et notat, som beskriver funktionen som kredsformand og som styrelsen.

Forretningsorden kredsstyrelsen.pdf
Notat om kredsformand og -styrelse.pdf
 

Medlemskab

LM-Esbjerg et åbent fællesskab, hvor der naturligvis ikke kræves medlemskab. Alle er velkomne til at være med ved kredsens arrangementer.

Information om medlemskab.pdf

Regler for brug af missionshuset

Styrelsen har udarbejdet et reglement for brug af missionshuset, herunder leje og lån af huset.

Regler for brug af missionshuset.pdf
 

Driftsmæssige foreskrifter

LM-Esbjerg er underlagt bekendtgørelsen af 27.marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

De driftsmæssige forskrifter fastsætter de brandforebyggende krav, som stilles til forskellige lokaliteter, hvor mange mennesker samles, eller hvor mennesker samles under særlige forhold. Det drejer sig f.eks. om instruktion af medarbejdere, ordensregler, flugtveje og flugtvejsbelysning, brandslukningsmateriel m.v.

Driftsmæssige forskrifter.pdf
Brand- og evakueringsinstruksen.pdf
Ordensregler til forebyggelse af brand.pdf
Flugtveje, fordelingsplaner m.m..pdf
Driftsjournal for mødelokalet.pdf
Brev til beredskabet, 2009.pdf