Økonomi, gaver og gavebreve

LM Esbjergs økonomi er baseret på frivillige gaver. Gaver til LM-Esbjerg sker ved henvendelse til kasseren - se nedenfor - eller se nærmere på intranettet.

Gaver

Om du har et gavebrev eller ej, så er det muligt at give en gave til LM og få et fradrag på selvangivelsen. Satserne for fradrag reguleres i henhold til Ligningslovens §8A.

  • For indkomståret 2022 kan gaver op til 17.200 kr. fratrækkes på selvangivelsen
  • Begge personer i et ægteskab har mulighed for at udnytte dette fradrag. Og fradrag kan overføres fra en ægtefælle, der ikke har skattepligtig indkomst.
  • Ordningen kan altså anvendes i tillæg til et gavebrev.

Selvangivelsen

Det er ikke længere muligt selv at påføre sine gaver på selvangivelsen. Det skal Luthersk Mission gøre for dig. Det gælder både gaver givet til det internationale missionsarbejde og til det lokale kredsarbejde. LM vil sørge for at tage godt hånd om indberetningen, som sker ved at den lokale kredskasserer eller anden LM enhed (f.eks. Arken eller et lejrsted) indberetter til sekretariatet de gaver, der er givet lokalt. Sekretariatet samler det hele og indberetter det til SKAT først i det nye år.

CPR nr.

Luthersk Mission har brug for dit cpr nr. til at indberette til SKAT de gaver, du giver i løbet af året. Det er dog kun nødvendigt at oplyse det én gang. Derefter er det registreret for al fremtid. Det er ikke tilrådeligt at sende via e-mail pga. manglende sikkerhed ved brug af e-mail, så derfor må det fremsendes med almindeligt brev. Hvis du har udfyldt en seddel eller på anden måde givet din lokale kasserer besked om cpr. nummeret, så behøver du ikke give besked om det til sekretariatet.

GAVEBREV

Et gavebrev er en aftale, hvor du forpligter dig til at give et beløb til Luthersk Missions arbejde. Det kan enten være:

  • et fast beløb
  • en procentdel af din lønindkomst
  • en procentdel af din skattepligtige indkomst

Et gavebrevsaftale indgås skrifteligt mellem dig og Luthersk Mission.

Gavebreve er personlige og bortfalder ved død. Hele gavebrevsbeløbet skal være indbetalt inden årets udgang. Mindre restbeløb kan dog betales samtidig med modtagelsen af årsopgørelsen fra skattevæsnet.

Gaver, der er givet i henhold til et gavebrev, kan fratrækkes på selvangivelsen ifølge ligningslovens § 12.

Du forpligter dig til at give en fast ydelse i mindst 10 år, hvorefter gavebrevet udløber eller kan opsiges.

Gavebreve indgås med LM's hovedkontor. Gaver til kredsen gives til kredsens kasserer, som sørger for indberetningen til sekretariatet, der har indberetningspligten til SKAT.

Yderligere information findes på LM's hjemmeside og under fanen "STØT":

www.dlm.dk
Kasserer, LM Esbjerg

Hanne Petersen
Højagervej 43
6710 Esbjerg V
tlf. 75 15 76 21