informationer kulturmødet   / Information about Culture Meeting

Baggrund for kulturmødet?

Kulturmødet i Esbjerg blev etableret i 2011 af en gruppe mennesker.
Kulturmødet har til formål at

 • fremme forståelsen for mennesker af anden etnisk, kulturel og religiøs baggrund og derved nedbryde fordomme
 • bidrage aktivt til, at mennesker med forskellig baggrund lærer at leve sammen med respekt, værdighed og tillid som bærende værdier
 • medvirke til, at kultur- og religionsmødet sker med åbenhed og respekt, så nydanskere kan finde deres identitet i Danmark og fungere som hele mennesker i samfundet.
 • give nydanskere med anden religiøs baggrund mulighed for at lære noget om kristendom og kristne værdier, som det danske samfund bygger på, bl.a. i form af demokrati.

Igennem kulturmødet vil vi gerne give mulighed for, at tilflyttere til Esbjerg fra andre steder i verden kan mødes med danskfødte i et uformelt fællesskab.
Her tilbydes som en vigtig brik for integrationen danske venskabsfamilier, deltagelse i studiegrupper m.m.

Hvad er kulturmødet?
Kulturmødet afholdes typisk den anden fredag i måneden på Stenhuggervej 28, 6710 Esbjerg V
På kulturmødet mødes vi fra forskellige lande og kulturer for at lære hinanden at kende og stifte nye venskaber. Programmet er forskelligt fra gang til gang, men indeholder primært følgende:

 • Vi starter kl. 17.30 med fælles spisning. Det er gratis at deltage.
 • Derefter er der forskellige aktiviteter, mulighed for at snakke med hinanden og i øvrigt at lære nye at kende.
 • Vi slutter aftenen med aftensang, kaffe, te og kage og er færdige kl. 20.15.

Arrangementet er for hele familien, også børn, og tag meget gerne din nabo, en arbejdskollega og en ven med.
Vi taler bl.a. dansk, engelsk, swahili og amharisk.
Hvis du vil vide mere eller har brug for kørelejlighed, kan du kontakte: Mette og David, tlf. 61 63 54 93

2023-24 Info (DK).pdf

Background of the Culture Meeting?
A group of people from Lutheran Mission, Esbjerg established in 2011 the Culture Meeting
The purpose of the Culture Meeting is to

 • promote the understanding of people from different ethnic, cultural and religious backgrounds and by that break down prejudices
 • actively contribute to people from different backgrounds learning to live together with respect, dignity and trust as core values
 • contribute to cultural and religious meeting in an atmosphere of openness and respect, so immigrants can find their identity in Denmark and live as whole human beings in the society
 • give immigrants with a different religious background the opportunity to learn about Christianity and Christian values on which the Danish society is based, including the Danish democracy

Through the Culture Meeting we want to give an opportunity for immigrants and Danes to meet in an informal community.
We offer Danish friendship families, participation in study groups and more as an important element in the integration.

What is the Culture Meeting?
The Culture Meeting is typically held the second Friday of the month at Stenhuggervej 28, 6710 Esbjerg V
We come together from different countries and cultures, get rich opportunity to know each other and establish new friendships. The programme varies from time to time, but mainly contains the following:

 • We begin at 5:30 pm by having a meal together. It is free to join.
 • Then we have some fun together and through various activities you get to know new people in a relaxing way.
 • Usually we end the night with evening song, coffee/tea and a piece of cake. The programme ends at 8:15 pm

It is an evening for the whole family, so children are very welcome. You can also bring a neighbour, a colleague or a friend.
We speak different languages including Danish, English, Swahili and Amharic.
If you want more information or need a ride, please contact: Mette and David, phone 61 63 54 93

2023-24 Info (ENG).pdf