Idé-bank
Hvad ånden taler til menighederne

Af Øivind Andersen

Et studiehæfte med 8 lektioner, som gennemgår indholdet af de syv menighedsbrev, som de foreligger i Johs. Åb. 2 og 3. Disse breve indtager på mange måder en særstilling i Johs. Åb. og har et omfattende og dybtgående indhold, som er aktuelt og livsvigtigt for hver enkelt kristen og hver enkelt menighed til alle tider og på alle steder.

Frafald - en fare for dig?

Af Mikkel Vigilius

Dette studiehæfte med 8 lektioner handler alle om frafald. Det lykkeligste, der kan ske for et menneske, er at gå fra døden til livet - at blive frelst. Enhver kristen har grund til dagligt at prise Gud for at have modtaget frelsens herlige gave. Men enhver kristen har også grund til at leve i frygt for at miste denne gave! Det værste, der kan ske et menneskes liv, er at gå tilbage fra livet til døden - at falde fra.

Bjergprædikenen

Af Øivind Andersen

I dette studiehæfte sættes der fokus på den store og meget vigtige tale, som Jesus holdt, kaldet "bjergprædikenen". De 9 lektioner fører ind i det stærke og tankevækkende budskab om, hvem der ifølge Jesus selv hører til "de salige", og hvad der efter Jesus ord er at betegne som sand kristendom - til forskel fra den for kristne meget nærliggende farisæisme.

Daniel Patel Os syndere imellem

Af Per Arne Dahl

"Det er ulogisk, at Gud skulle tilgive mig. Når jeg har været så dum, fortjener jeg ikke bedre." Der er mange, der tænker sådan. Tilgivelsen bliver for letkøbt en løsning. Men for Gud er det alt andet end letkøbt. Han har betalt prisen, for at vi skulle gå fri.
Til hvert kapitel i bogen er der udarbejdet spørgsmål til studie og samtale.

Livet i nåden

Af Dan Hessellund

Romerbrevet er et af Det nye Testamentes vigtigste og mest elskede skrifter. Dette studiehæfte er en hjælp til at opdage dybden af Guds evangelium. Her er vigtige sandheder for enhver kristen at leve i. Hæftet indeholder 8 studieoplæg. De er skrevet med henblik på gruppesamtale, men kan også anvendes til selvstudium

Ord for at leve

Af Carsten Hjorth Pedersen

Farisæismens fare er ikke et fænomen, som blot rører ved et hjørne af kristenlivet. Det er selve livsnerven, der er tale om. Hvor nødig vi end vil skære ind til benet i dette spørgsmål, må vi alligevel gøre det. Studiehæftet er skrevet til bogen Ord for at leve

Vejen til Gud

Af Søren Pedersen

Hæftet sætter i seks lektioner fokus på Bibelens tale om frelsen. Der arbejdes med, hvorfor vi har brug for en frelser, og hvordan vi bliver frelst.

Daniel, profet og troskæmpe

Af Dag Risdal

Dette studiehæfte indeholder 13 lektioner til Dag Risdals bog Daniel - profet og troskæmpe. (Bogen er desværre udsolgt) Hver lektion er inddelt i spørgsmål til skriftlig besvarelse og spørgsmål til samtale. Daniel levede i nådens og bønnens ånd. Ved at læse om ham, får du et kig ind i Guds skjulte råd - på indersiden af den åndelige kamp.

Da Herren vendte Zions skæbne

Af Jens Olsen

Ti studier over Ezras bog. Hæftet omhandler jødernes tid i Babylon og ser også på baggrunden for dette eksil. Det indeholder desuden en oversigt til hjælp i forbindelse med studiet.

Omvendelsen

Af Gunver Kjøller-Hansen

Ti lektioner over 1. bind i Rosenius' samlede skrifter (gl. udgave):
Din besøgelsestid, Den sande omvendelse, Hvad skal jeg gøre?. Hvad mangler jeg endnu?, Anstødsstenen - den store hemmelighed, Et stykke af anstødsstenen,  Glæde i himlen Kristendommens shibbolet, Mon du virkelig bliver frelst?

Barnekår hos Gud

Af Gunver Kjøller-Hansen

Ti lektioner over andet bind i Rosenius' samlede skrifter (gl. udgave).
Grunden for vort barnekår, Guds børn, født af Gud, Ånden der virker barnekår, Den hemmelige visdom,  Glæden i herren, Foreningen med Gud og alle de hellige, En bestandig nåde, Guds folks borgerskab i himmelen, Den nye skabning, Kristi glæde af menneskenes børn

Loven

Af Gunver Kjøller-Hansen

Syv lektioner over tredje bind i Rosenius' samlede skrifter (gl. udgave).
Guds hellige lov, Lovens hovedformål, Loven og omvendelsen, Virkelig lovforkastelse, De troendes frihed fra loven

Syndernes forladelse

Af Gunver Kjøller-Hansen

Ti lektioner over sjette bind i Rosenius' samlede skrifter (gl. udgave).
Syndernes forladelse, Jeg, jeg for min egen skyld, Trofast og retfærdig, så han tilgiver, Visheden om syndernes forladelse, Kristi rige - et forladelsens rige, Min sjæl, pris Herren, Enken i Sarepta, Stenkarrene fyldt til randen

Troens rige

Af Gunver Kjøller-Hansen

Ni lektioner over syvende bind i Rosenius' samlede skrifter (gl. udgave).
Kristi rige - et troens rige, Den sande kirke, De troendes åndelige renhed, Ikke at jeg allerede har grebet det, Lighed og forskel mellem Guds børn indbyrdes, Kristenlivets modsigelser, Guds børns fortrolige omgang med Gud, Taknemlighedens plads i de troendes liv

Herrens profet Jeremias

Af Robert Bladt

Syv studier over Jeremias Bog. Jeremias råber folket til bod og omvendelse. De afslår. Så befaler han dem at bøje sig under Herrens straf. De afslår stadig. De vil ikke finde sig i sådan en ulykkesprofet. Igennem alt dette bliver Jeremias ét med sit budskab. Og samtidig møder vi også Jeremias, der på det nærmeste segner under byrden af sit budskab og den forfølgelse, han udsættes for som følge af sin forkyndelse.

Ezekiels profetier

Af Ole Andersen

Otte studier over Ezekiels Bog. Ezekiels Bog er en af Bibelens dramatiske og aktuelle bøger. Dramatiske begivenheder, besynderlige symbolske handlinger, hårrejsende syner og en utrolig stærk forkyndelse af et budskab fra Gud fylder bogen fra først til sidst. Her er stof til mange gode samtaler og overvejelser, der sætter vor tid i relief.